Deprecated: Creation of dynamic property Avia_Popup_Templates::$resp_sizes_options is deprecated in /var/www/clients/client1/web7/web/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/php/base-classes/class-popup-templates-responsive.php on line 65

Deprecated: Creation of dynamic property Avia_Popup_Templates::$resp_titles is deprecated in /var/www/clients/client1/web7/web/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/php/base-classes/class-popup-templates-responsive.php on line 81
Uzmanlık Alanlarımız – Karataş Avukatlık Bürosu

Uzmanlık Alanlarımız

Ticari İşletme ve Şirketler

Hukuku

Karataş Hukuk Bürosu olarak, şirketlerin kuruluşları, genel kurullarının düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, değiştirilmesi, payların devirleri, ortakların şirket idarelerini düzenleyen sözleşmeleri, genel kurul kararı iptalleri gibi konularda genel hukuki incelemeleri yapmak ve bu incelemeler ışığında hukuki destek vermenin yanı sıra ticaret hukuku kapsamında bulunan kıymetli evrak olan çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davalarına ilişkin hukuki destek verilmesi, cari hesap, kira, alım-satım, kredi, bayilik sözleşmeleri gibi sözleşmelerin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden doğacak olan davalar ile icra takiplerinin yürütülmesi konularında hukuk hizmeti vermekteyiz.

Gayrimenkul ve İnşaat

Hukuku

Karataş Hukuk Bürosu; gayrimenkullerin satış ve satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile tapu iptali ve tescili, ortaklığın giderilmesi, müdahalenin meni, ecrimisil, kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütür. Tüm bunların yanında; İnşaat Hukuku’na ilişkin olarak ise kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, proje aşamalarına ilişkin sözleşmeler, taşeronluk sözleşmelerinin hazırlanması ve tarafları arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklar konularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kira Hukuku

Karataş Hukuk Bürosu;  başta işyeri olmak üzere, işyeri ve konut kira sözleşmeleri, alt kira sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşme koşullarının gündelik hayatın olağan beklentilerini aşması üzerine piyasa koşullarına uyarlanması ve revize edilmesi, kira bedelinin tespiti ile kira sözleşmesinin feshi, kira sözleşmesinden doğan alacakların tahsili, kiralananın tahliyesi olmak üzere tüm yasal sürecin takibini yapmakta, kira sözleşmesinden doğan hak ve alacakların etkin bir şekilde korunmasında ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir.

Sözleşmeler Hukuku

Karataş Hukuk Bürosu; tarafların iradelerinin sağlıklı bir şekilde açığa vurulması, aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini yürütmekle beraber, hazır bir sözleşmenin taraflar açısından fayda ve risklerinin analiz edilmesi süreçlerinde müvekkillerinin hukuki menfaatlerini gözetecek şekilde de hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Sorumluluk ve Tazminat

Hukuku

Karataş Hukuk Bürosu; hukuka ve ahlaka aykırı fiiller sonucu, kusurlu veya kusursuz olarak bir tarafın diğer bir tarafa verdiği maddi ve manevi zararların tazmini konusunda, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç ve kabahat olarak değerlendirilen fiiller sonucunda zarar gören kişilerin maddi ve manevi zararlarının tazmini konusunda hukuki destek vermektedir.

İcra ve İflas

Hukuku

Karataş Hukuk Bürosu; meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine deneyimli icra departmanı ile hizmet vermektedir. Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Karataş Hukuk Bürosu; fikri mülkiyet, marka ve patent hukuku alanında; Türkiye’nin taraf olduğu Marka ve Patent Hukuku ile ilgili Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmelere muhalefete istinaden açılmış davalarla ilgili danışmanlık ve bu davalarda müvekkillerin temsili, Marka ve patent haklarına tecavüzün tespiti, marka sicilinden terkin ve iptal davaları, marka haklarının ihlali, patent hakkında tecavüzün men’i, marka hükümsüzlüğü, telif hakları ve telif haklarının devri ve haksız rekabet davaları ve kanundan doğan benzeri davalarda müvekkillerin temsili, Korsan ve taklit ürünlerin toplatılması, korsan ve taklit ürünleri piyasaya süren, haksız kazanç sağlayanlar hakkında cezai kovuşturma başlatılması ve sağlanan haksız kazançtan ötürü açılan maddi-manevi tazminat davalarının takibi, Büromuz bünyesinde yer alan marka ve patent vekilleri aracılığıyla marka ve patent başvurularının yapılması ve tesciline kadar tüm prosedürün takibi hizmetleri vermektedir.

Vakıflar ve Dernekler

Hukuku

Karataş Hukuk Bürosu; vakıf ve derneklerin kuruluşu için gerekli olan senet ve tüzüklerin hazırlanması, kuruluşların ilgili kurumlar nezdinde takibi, amaca uygun enstrümanların yaratılması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi konularında hukuki hizmet vermektedir.